Kalkulator for bilavgifter

Med denne kalkulatoren for bilavgifter kan du finne fordeling av årlige utgifter. Man legger inn hvor lenge du tenker at du vil komme til å eie bilen, og deretter beløpet bilen faller i verdi kan du beregne hva du betaler i avgifter per år. Siden bruktprisene avhenger av avgiftsnivået, er det korrekt å regne inn årlige avgifter i takt med verdifallet på bil. Faller bilen i verdi me 40 % på tre år, skal de årlige avgiftene ut fra dette være 13,33 % av de fulle avgiftene.

Hos flere kjøretøy opplyses det kanskje ikke om CO2-utslippen. Dette gjelder spesielt hos vare- og lastebiler, hvor avgiften beregnes etter salgssummene. Her må også slagvolumet benyttes på en del biler som ikke er produsert for det europeiske markedet, på grunn av at CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

Type drivstoff har bare betydning når avgiftene skal beregnes etter slagvolumet i stedet for co2-utslipp.

Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. Dette velger du under biltype. De andre biltypene belastes med en viss prosentandel av avgiftene personbilene blir belastet med.

>>>> Gå hit for kalkulator for bilavgifter <<<<

Legg igjen en kommentar