Kalkulator for hva du tjener på din bolig

Her er kalkulatoren som beregner hva du tjener på din bolig!

Dersom man lenge befinner seg i boligmarkedet, er det også mulig at man vil opparbeide seg en stor boligformue. Med denne kalkulatoren får man et ca. tall på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Alle tallene man skriver inn skal være i dagens pengeverdi.

Skriv inn den verdien på boligen du måtte ha per dags dato, eller fra den tiden du vil starte. Samtidig legger du inn gjelden du har på boligen.

Videre er du nødt til å forutsette den langsiktige veksten i boligpriser og inflasjon. Det er svært mulig å anta at boligprisene minst vil vokse i takt med lønnsøkningen. Den ligger derfor forsiktig anslått til 4,0 %. Inflasjonen er forhåndsinnlagt med 2,5 %, siden dette er det langsiktige inflasjonsmålet.

Om Nye boligkjøp
Du kan øke verdien av det du setter i boligmarkedet to ganger. Samtidig legger du inn hvor mange år frem i tid det er til du gjør nye kjøp. Her kan du også legge av tilleggkostnader ved kjøp. Disse tilleggskostnadene kan være dokumentavgift, oppussing ol. Poenget er at det alltid vil være en del ekstrakostnader i forbindelse med kjøp. Tallene skal være i dagens pengeverdi.

Du finner kalkulatoren her

Legg igjen en kommentar