Kalkulator for Hytteprisutvikling

Her har vi funnet en kalkulator for hytteprisutviklingen. Med denne kan man regne ut gjennomsnittlig prisutvikling på hytter i forskjellige fylkene.

Man starter med å velge et hvilket som helst årstall man vil regne fra. Kalkulatoren viser den gjennomsnittlige forandringen i prisnivået i det fylket man har valgt. Det oppgis den årlige gjennomsnittlige verdiendringen, i tillegg til periodens totale verdiendring.

Tallene tar utgangspunkt i alle tinglyste eiendomsoverdragelser av fritidseiendommer. Gjennomsnittlig kjøpesum blir beregnet fylkesvis per kvartal. Årstallet som brukes her er gjennomsnittet av de fire kvartalene. Statistikken blir laget av SSB.

Det er altså omsetningsverdier som brukes. Dette gir en god indikasjon på hvordan verdiutviklingen har vært for eksisterende hytter. Men hvis for eksempel hyttene som omsettes i gjennomsnitt har blitt større (eller større andel i dyrere strøk), vil prisutviklingen bli noe for høy.

I denne kalkulatoren sammenlignes tidligere år med 2007-tallet. Statistikken gis ut kvartalsvis, men de kvartalsvise tallene blir for unøyaktige. For eksempel vil kommuner med viterhytter ha en helt annen omsetningsstruktur enn fylker med sommersteder. Dette gjør at kvartalstallene viser en svært ujevn utvikling. Skal de enkelte kvartalstallene sammenlignes må det i så fall gjøre med de samme kvartalene årene før.

Klikk her for å komme til kalkulatoren

Legg igjen en kommentar