Kalkulatoren for å Beregne Hva Forsikringen Din Vil Koste – forsikringskalkulator

Her er en forsikringskalkulator som finner ut hva forsikringen din vil koste!
Tallene som er brukt i denne kalkulatoren baserer seg på gjennomsnittspriser fra forsikringsselskapene.

Når man får oppgitt priser fra forsikringsselskapene oppgir de ofte bare prisen det første året. Siden prisene stiger med alderen, er det viktig å danne seg et korrekt bilde av prisene i årene fremover.

I denne kalkulatoren finner den ut årlige prisen på de valgte forsikringsdekningene. Man kan ta med priser på engangsutbetaling ved død og uførhet (mer enn 50 % arbeidsufør). I tillegg kan du ta med priser på årlig utbetaling av uførepensjon.

Man har også muligheten til å avgjøre varigheten på forsikringene. Dette har ingen betydning for de enkelte årsprisene, men på gjennomsnittsprisen. Forsikringsprisene beregnes til og med fylte 59 år.

Klikk her for forsikringskalkulator

Legg igjen en kommentar