Topp 5 grunner til å investere i aksjer

Å investere i aksjer er utvilsomt en veldig spennede affære, som til slutt kan ende opp å være meget lønnsomt. Her er noen gode grunner til å investere i aksjer: – Aksjer gir meget god avkastning: Det er ingen hemmelighet at aksjene gir en bedre avkastning enn nesten alle andre former for investeringer. Dette har …

Les mer

Hva er en aksje? Lyst å kjøpe aksjer?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap som gir stemmerett og rettigheter til utbytte. Hver aksje har en fast størrelse basert på nominell aksjekursen. En aksje gir rett til å stemme på generalforsamlingen å utnevne styret. Styret deretter oppnevner en administrerende direktør som styrer den daglige driften av selskapet. En aksje gir rett til …

Les mer

Fordeler med Aksjefond du bør vite om

Om Avkastning fra aksjefond Kjøp og salg av aksjefondsandeler skjer til andelenes markedsverdi. Disse noteres én gang i uken, og offentliggjøres i flere aviser, f.eks. Aftenposten og Dagens Næringsliv. Salgspris er den pris kjøper må betale, mens inn løsningspris er den pris selger mottar ved innløsning. Den største fordelen med aksjefond sammenliknet med kjøp av …

Les mer

Aksjefond

Aksjefond kan være forbundet med riskiko som alt annet, men det har en mindre risiko enn vanlige aksjer. I 1980-årene har det vært store svingninger i aksjemarkedet, og aksjeinvesteringer har gitt både store gevinster og tap. I enkelte perioder og over en viss tid har gevinstene av aksjeinvesteringer ligget betydelig over alternative investeringer, men risikoen …

Les mer

Aksjetips og Hvordan Man Bør Kjøpe Aksjer

Ikke kjøp aksjer i selskaper du ikke kjenner til, og ikke har undersøkt i detalj. Gjør din egen analyse av selskapet og aksjen. Vi mener at det å kjøpe aksjer i selskaper som kan vise til en langsiktig bærekraftig omsetning og resultat vekst, er den beste veien til vellykkede investorer. Selskaper som har en ledelsen …

Les mer