Kjøp og Selg Aksjer Med en Plan

Alle vil kjøpe billig og selge kjære. Problemet er at det er svært vanskelig å vite når en aksje er billig eller dyrt. Prøv derfor å investere regelmessig. Dette tar deg inn i aksjen til en gjennomsnittlig premium pris og verdien av beholdningen stiger raskt når øker...

Beste Tips om Aksjer som vil høyst sannsynlig tjene deg penger

Når du har valgt å spare i individuelle aksjer, gjør det trolig med håp om at langsiktig investering som skal utvikles bedre enn børsens gjennomsnittlige andel. Svingninger på kort sikt er til dels betydelig, men alle historiske data indikerer at aksjene i det lange...

Aksjer og Historien til Store fall på aksjemarkedet

I 1600 den nederlandske hadde tatt ledelsen i verdensøkonomien. Mangler egne naturressurser ble den nederlandske økonomien fokuserte på handel. I midten av 1650-tallet hadde sitt kommersielle flåte plante noe stort. Banknæringen ble utvidet og det var elver av penger...

Aksjer og Aksjefond Hva Bør Man Investere i Basert på Risikoen ?

Aksjefond kan ha ulik risiko. Ingen kan selvsagt finne ut hvilken risiko et aksjefond vil ha i fremtiden. Å fastslå en risiko til et aksjefond gjør man da ved å studere den historiske utviklingen fondet har hatt, samt bevegelsen som fondet hadde historisk sett i...

Om Aksjer og hva det vil si å kjøpe aksjer hos et aksjeselskap

Helt offisielt er en aksje en eierandel i et aksjeselskap. For et lager selskapet aksjer er også en kilde til finansiering. For de som kjøper aksjer er aksjer i hovedsak en kapitalinvestering utformet for å gi en god avkastning på de lagrede kapital. All virksomhet...