Velge Fast eller flytende rente?

Det er et spørsmål som stadig dukker opp, og det er om man bør velge fast eller flytende rente. Noe rett fasit svar finnes likevel ikke. Ser man på de siste ti årene har det å velge fast rente blitt et mer aktuelt alternativ. Mange lånetilbydere opererer nå med fastrentesatser ved siden av de ordinære …

Les mer

Spare Massively with a Bensinkort

Det kommer vel ikke som en overraskelse at bensinselskapene konkurrerer kraftig om markedsandeler i det norske bensinmarkedet. Trenden akkurat nå er at det blir færre kort, og at mer av rabatten skal vises direkte på pumpeprisen. Likevel vil det fortsatt være bensinkort på markedet. Det er hovedsakelig to måter å velge bensinkort på. Den enkle …

Les mer

The Pros and Cons of Aksjeselskap

Fordeler med aksjeselskap • Begrenset økonomisk ansvar gjør at selskapsformen er godt egnet for prosjekter med høy risiko. • Selskapsformen er godt regulert gjennom aksjeloven. • Kan være lettere å få inn egenkapital i AS enn under andre selskapsformer. • Kan være lettere å selge aksjer enn eierandeler. • Grunnlaget for formuesskatt for en aksjeeier …

Les mer

Fordeler og Ulemper med Enkeltmannsforetak

Fordelene med enkeltmannsforetak er som følger: • Et enkeltmannsforetak er den mest ubyråkratiske foretaksform. Det kreves ikke for melle avgjørelser om oppstart, og heller ikke om kapital- innskudd. • Som eneeier kan du ta lynraske avgjørelser • Underskudd går direkte til fradrag i innehaverens selvangivelse. • Det er forholdsvis enkelt både skattemessig og ellers å …

Les mer

Søker Du Boliglån ? Her Får Du Hjelp

Trenger du et godt boliglån? Da kan vi kanskje hjelpe deg her i dag. Det som de fleste forstår er viktig når du skal søke boliglån er å innhente tilbud fra flere før du bestemmer deg. Nettopp dette kan du enkelt få hjelp til dersom du tilfredstiller kravene. Du slipper da å bruke din verdifulle …

Les mer