Kalkulator for hva du tjener på din bolig

Her er kalkulatoren som beregner hva du tjener på din bolig! Dersom man lenge befinner seg i boligmarkedet, er det også mulig at man vil opparbeide seg en stor boligformue. Med denne kalkulatoren får man et ca. tall på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger. Alle tallene man skriver inn skal være …

Les mer

Kalkulator for småbedrifter med firmabil

Dette er kalkulatoren for alle småbedrifter som har firmabil. Dette er viktig å vurdere nøye fordi når man eier en småbedrift er det sentralt hva firmabilen vil koste deg totalt sett som vil gi grunnlag for hvilken ordning du skal bruke. Med andre ord må du legge sammen bedriftens kostnad med din egen private kostnad. …

Les mer

Yrkesskadeerstatning Kalkulator

Her er kalkulatoren som regner ut hvor mye du får i utbetalinger ved yrkesskade. Dersom noen blir skadet i arbeidet, blir skaden klassifisert som en yrkesskade. Da får vedkommende bedre ytelser fra folketrygden enn om skaden ikke anses som yrkesskade. I tillegg får skadelidte erstatning fra yrkesskadeforsikringen. Bestemmelsene om yrkesskadedekning er inntatt i Folketrygdlovens kapittel …

Les mer

Kalkulatoren for å Beregne Hva Forsikringen Din Vil Koste – forsikringskalkulator

Her er en forsikringskalkulator som finner ut hva forsikringen din vil koste! Tallene som er brukt i denne kalkulatoren baserer seg på gjennomsnittspriser fra forsikringsselskapene. Når man får oppgitt priser fra forsikringsselskapene oppgir de ofte bare prisen det første året. Siden prisene stiger med alderen, er det viktig å danne seg et korrekt bilde av …

Les mer