Informasjon og Datasikkerhet For Bedrifter

Dette er en god guide om informasjon og datasikkerhet du må få med deg. Her vil du se Tore Orderløkken (Leder i NorSIS) gå igjennom dette temaet og forklare deg alle problemstillinger som er viktig å være klar over, og hva man bør gjøre for å minimere risiko. Dette...

Id-tyveri Og Hvodan Unngå Å Få Din ID Stjålet På Nett

Er du bekymret for id-tyveri på nett? Selv om du ikke nøvendigvis trenger å være daglig bekymret for å få din identitet stjålet, er det viktig å vite litt om hvilke farer på nett som finnes når det gjelder ID-tyveri. Her kommer en komplett guide på alt du trenger å...

Datasikkerhet Og Din Sikkerhet På Nett

Er din datasikkerhet og sikkerhet på nett generelt god nok? Har din bedrift gode rutiner for sikkerhet ? I denne videoguiden som er en del av flere guider om datasikkerhet tar opp slike problemstillinger. Før i tiden var gjerne datakriminalitet bare noe som ungdommer...

Aksjer og Aksjesparing

Her er alt du må vite om aksjer og aksjesparing. Du finner mer om aksjer på nettsiden vår i kategorien for aksjer, men i første omgang burde du ta for deg denne videoguiden du ser under. Her blir det grunnleggende om aksjesparing gjennomgått. Hva er så aksjer? En...

Pensjon – Alt du bør kunne om Penger og Pensjon

Pensjon er et vanskelig tema synes mange, her er hva du må få med deg om akkurat dette! Det er viktig å være klar over hvor mye du kan forvente å få i pensjon, fordi du da vet hvor mye du bør spare av penger før pensjonen trer inn. Det er stor forskjell på...