Ungdomskort Kortet for ungdom – enkelt og trygt

For de som ikke har fylt 18 år finnes det et kort som kalles ungdomskortet, som fungerer som et bankkort eller betalingskort for ungdom. Med et slikt ungdomskort vil du få rask og enkel tilgang til dine penger overalt hvor du er Du kan bruke når som helst, forutsatt at du har dekning på kontoen. …

Les mer

Dette kan du gjøre med e-faktura

Alle fakturaer på Internett i stedet for i postkassen – gratis Du er koblet til Nordea via Internett med valgfri betaling med fri tilgang til e-faktura. Med e-faktura, er det enkelt å betale regninger. Du trenger ikke faktura i postkassen. Alt blir sendt direkte til din internettleverandør, og vil vises i «betaling». Alle data komplisert …

Les mer

Fast eller flytende rente? Derfor bør du velge fastrente

Du bør absolutt være skeptisk til at det i det lange løp skal lønne seg å binde renten. Dette på grunn av at hvis du går ut av et fastrentelån etter at renten har falt, må du betale en overkurs. Denne overkursen skal dekke tapet lånegiveren lider pga at han har bundet opp innlånene med en fast rente. …

Les mer

Velge Fast eller flytende rente?

Det er et spørsmål som stadig dukker opp, og det er om man bør velge fast eller flytende rente. Noe rett fasit svar finnes likevel ikke. Ser man på de siste ti årene har det å velge fast rente blitt et mer aktuelt alternativ. Mange lånetilbydere opererer nå med fastrentesatser ved siden av de ordinære …

Les mer

Fordeler og Ulemper med Enkeltmannsforetak

Fordelene med enkeltmannsforetak er som følger: • Et enkeltmannsforetak er den mest ubyråkratiske foretaksform. Det kreves ikke for melle avgjørelser om oppstart, og heller ikke om kapital- innskudd. • Som eneeier kan du ta lynraske avgjørelser • Underskudd går direkte til fradrag i innehaverens selvangivelse. • Det er forholdsvis enkelt både skattemessig og ellers å …

Les mer

Fordeler og Ulemper med et Ansvarlig Selskap

Fordeler med et Ansvarlig Selskap • Deltakerne står fritt når det gjelder kapitalinnskudd. • En forpliktelse til å yte en arbeidsinnsats i framtida kan gå inn som kapitalinnskudd og gi grunnlag for eierbrøk. • Underskudd i en startfase går direkte til fradrag i deltakernes selvangivelse. • Det er forholdsvis enkelt skattemessig og ellers å omdanne …

Les mer

The Pros and Cons of Aksjeselskap

Fordeler med aksjeselskap • Begrenset økonomisk ansvar gjør at selskapsformen er godt egnet for prosjekter med høy risiko. • Selskapsformen er godt regulert gjennom aksjeloven. • Kan være lettere å få inn egenkapital i AS enn under andre selskapsformer. • Kan være lettere å selge aksjer enn eierandeler. • Grunnlaget for formuesskatt for en aksjeeier …

Les mer