Jobbe Hjemmefra noe for deg?

Vil du jobbe hjemmefra? Her er noen du bør ha tenkt over. Vurder nøye din situasjon … • Vet du hva du er verdt? • Vil du jobbe hardt uten å komme noe sted? • Er du fanget i en blindgate for kjedelig? • Har du og familien din aldri nok penger til å gjøre …

Les mer

Den faste jobben og fremtiden

Få en god jobb og Bytt tiden for pengene … Uansett hva du jobber med til daglig, har du sannsynligvis opplevd endringene som har funnet sted i arbeidsmarkedet de siste tiår. Hvor er det blitt av jobben som har sikkerheten vi har vært vant med? Fusjoner blant større bedrifter fører ofte til dype kutt blant …

Les mer

Arbeidsledighet og økonomi i Norge

Her er litt generell informasjon om arbeidsledighet i Norge. Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 5,9 prosent i 1. kvartal 2007 til 4,5 prosent i 1. kvartal 2008. I befolkningen utenom innvandrergruppen gikk den registrerte ledigheten ned fra 1,8 til 1,4 prosent, alt beregnet i prosent av arbeidsstyrken. Tradisjonelt har utviklingen i arbeidsmarkedet …

Les mer

Discover the Varied Perspectives of Kapitalismen

Kapitalismen er definert som den private eier av midlene i produksjon. Anskuelsene på kapitalismen variere mye, avhengig av betrakterens politisk overbevisning. Liberalister, konservative og anarko-kapitalister vurdere privat eiendom som en forutsetning for eksistensen av samfunnet og som et uttrykk for en naturlig menneskelig forhold til verden og naturressurser. Sosialister, kommunister og (til venstre) anarkists vurdere …

Les mer