Jobbe Hjemmefra noe for deg?

Vil du jobbe hjemmefra? Her er noen du bør ha tenkt over. Vurder nøye din situasjon … • Vet du hva du er verdt? • Vil du jobbe hardt uten å komme noe sted? • Er du fanget i en blindgate for kjedelig? • Har du og familien din aldri nok penger til å gjøre …

Les mer

Den faste jobben og fremtiden

Få en god jobb og Bytt tiden for pengene … Uansett hva du jobber med til daglig, har du sannsynligvis opplevd endringene som har funnet sted i arbeidsmarkedet de siste tiår. Hvor er det blitt av jobben som har sikkerheten vi har vært vant med? Fusjoner blant større bedrifter fører ofte til dype kutt blant …

Les mer

Arbeidsledighet og økonomi i Norge

Her er litt generell informasjon om arbeidsledighet i Norge. Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 5,9 prosent i 1. kvartal 2007 til 4,5 prosent i 1. kvartal 2008. I befolkningen utenom innvandrergruppen gikk den registrerte ledigheten ned fra 1,8 til 1,4 prosent, alt beregnet i prosent av arbeidsstyrken. Tradisjonelt har utviklingen i arbeidsmarkedet …

Les mer