Zepto erklærer priskrig i hele Skandinavia

Zepto starter i dag en priskrig på bærbare datamaskiner i Skandinavia. I Danmark Zepto senker prisen på sin bærbare PC Znote 3215W for kun NOK 2799, – inkl.. MVA og lignende i både Norge og Sverige. Zepto har nettopp trukket tilbake fra salg rettigheter i Norge...

Økonomi Ord, Uttrykk og Begreper: N-P

Omlevering: Kjøperen leverer varen til selgeren og får en ny vare. Oppsigelse: En skriftlig melding til ansatte om at arbeidsforholdet avsluttes. Opptjeningsår: Året hvor grunnlaget for ferielønnen (ferielønnsgrunnlaget) opparbeides. Nettbank: Bank med hjemmeside på...

Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: M-N

Merkevarer: Varer som markedsføres under et fast varemerke. Dette gjøres for å skille dem fra lignende varer og for å gi varene særpreg. Eksempler på merkevarer er Hitachi, Coca-Cola og Volvo. Merkevarer markedsføres nesten alltid som kvalitetsvarer. Markedsføring: En...

Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: K-M

Kredittverdig: Brukes om en person som blir innvilget et lån fordi evnen til å betale er god. Kundefordringer: Kravet eller fordringen vi får på kunden når vi selger varer eller tjenester på kreditt. Kurs: Prisen på et verdipapir. Valutakurs er for eksempel prisen på...

Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: K-K

Kid-nummer: Nummer som identifiserer betaleren og hva betalingen gjelder ved gireringer. Kjøpekraft: Måles ofte som den mengde varer og tjenester vi kan få for pengene våre. Pengeverdi. Kjøpers marked: Dersom tilbudet av en vare er større enn etterspørselen, kan...

Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: I-K

Innskudd: Å sette penger inn på en bankkonto. Investering. Kjøp av varige driftsmidler, for eksempel bygninger, inventar, biler og maskiner. Innskuddsrente: Den renten du får når du setter penger inn på konto en bank. Inntakskost: Innkjøpsprisen for en vare pluss...