Økonomiske Begreper D – E – Ordbok

Her er forklaringer på noen vanlige økonomiske begreper: Dekning Dekning forklares som den minste enhet som kan omfattes av en forsikringsavtale. Ansvar, kasko og delkasko er eksempler på dekninger innen bilforsikring. Delkasko Delkasko Delkasko dekker skade på bilen din som følge av brann eller eksplosjon, tyveri, eller hærverk ved forsøk på tyveri, bruddskade på glassruter, …

Les mer

Aksjer – Definisjoner og forklaringer

Kjøper du aksjer men kjenner ikke til vanlige definisjoner og forklaringer? Her er noen ord det er viktig å holde styr på: A- og B-aksjer: A-aksjene kan sies å være hovedaksjen i et selskap og er stemmeberettigede. B-aksjer er ikke stemmeberettigede. De fleste selskaper på Oslo Børs har bare en såkalt aksjeklasse. AHTS-skip: AHTS betyr …

Les mer

Dette Er BankID, Begunstigelse, Buypass m.m.

Her er en gjennomgang av forklaringer på hva uttrykk som BankID, Begunstigelse, Buypass er for noe. Det er i internettjungelen et helt hav av ord og uttrykk og holde styr på og ikke alle vet betygningen av dem. Dette er BankID: BankID kan forklares som en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på …

Les mer

Ansvarsforsikring og avkorting

Hva er Ansvarsforsikring og avkorting? Dette er en forklaring på disse to termene og er en del av kategorien ordlister. Ansvarsforsikring (Eller trafikkforsikring) er en nøvendighet for å få bilen registrert hos Trafikkstasjonen. Denne inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven. Forsikringen erstatter for skade på personer uten beløpsgrense, og for skade på ting med inntil 10 millioner …

Les mer

Økonomiske Ord og Uttrykk P – S

Poliselån Forsikringsuttrykk. Lån som gis med pant i verdien av oppsparte midler. Mest vanlig med en livsforsikring (kapitalforsikring). Prioritet Brukes for å angi i hvilken rekkefølge lån skal prioriteres. Et 1 .prioritetslån vil bli dekket for et 2.prioritetslån. Prosentligning Den inntekt som regnes av fordelen av å bo i egen bolig. Inntekten regnes i prosent …

Les mer

Nyttige Økonomiske Ord og Uttrykk N – P

Normalrentesats Renten som bestemmer hva som er et billig lån i arbeidsforhold. Obligasjonsleilighet En leilighet der leieren yter et lån til den som eier bygningen. Obligasjonen gir leieren rett til å leie leiligheten. Opptrinnsrett Brukes i forbindelse med pant. Retten til en panthaver til å tykke opp, hvis en foranstående heftelse blir slettet. Overkurs Mest …

Les mer