Spare Penger i Fond ?

Vurderer du å spare penger i fond? Det kan være en meget klok beslutning, men man skal samtidig være noe varsom med dette. Å spare penger på vanlig bankkonto gir ikke mye rente. Å spare i fond kan være en god måte å få en god avkastning på sine sparepenger. For mange...

Hva er dine behov for sparing av penger?

For noen er sparing av penger et mål i seg selv. Andre har i tillegg klart definerte mål for sparingen. Det kan være ønske om å ha noe i reserve for å møte uforutsette utgifter, ønske om å spare til kjøp av større eiendeler som hus, bil og innbo. Eller det kan være...

Spare penger i Banken – Om Banksparing

Tradisjonelt har banksparing vært det viktigste sparealternativet for forbrukere flest. I de siste årene har mange tapt penger på sparing i aksjer og obligasjoner. Etter myndighetenes håndtering av bankkrisen er det klart at myndighetene garanterer for publikums...

Sparing – Kunsten å spare penger

Det typiske utviklingsforløpet for inntekten gjennom livet er at den er relativt lav ved starten av yrkeskarrieren, og at den øker sprangvis etter hvert som vi får høyere stillinger eller bedre betal te jobber. Inntekten vil ofte flate ut omkring 50-årsalderen, og gå...

Penger

President Obama lover grønne penger, og Kongressen har begynt å utforme lovgivning som skal redusere CO2-utslippene. Det gjør meg optimistisk at USA endelig er i ferd med å fjerne seg fra fornektelsen av klimakrisen, og heller komme seg på banen. Om Obama faktisk vil...

Pengeroglivet.no – en blogg om penger

Liker du å lese om penger på internett, vil pengeroglivet.no være en god blogg å følge. I følge bloggen sin egen beskrivelse så er «Dette er en blogg om penger og livet. Vi arbeider alle i SpareBank 1, men uttaler oss som privatpersoner med både innsikt og...