Kjøpe Ny Bolig Slik Gjennomfører Du En Budrunde

Hvis flere kjøpere er interessert, og er klare for budgivning på eiendommen du ønsker å kjøpe, er det opp til selgeren å avgjøre om du skal bli invitert til å delta i en lukket budrunde. Om dette velges for budrunden, er det flere faste regler for hvordan den skal gjennomføres. Budrunden går litt på det faktum at alle interesserte er invitert til de samme betingelsene som gjør et solid bud i en forseglet konvolutt innen en tidsfrist. Det er selger å bestemme hvilket bud han vil akseptere.

Fast eiendom kan ikke bidra til å skape en auksjonsaktig stemning i en bolighandel, og dermed forsøker å drive opp prisen på boligen. Hvis det er flere interesserte kjøpere, må han eller hun ikke ringe rundt til dem, og fortelle hva andre kjøpere har gitt av bud. Det er heller ikke tillatt å sette ned prisen gradvis, etter en forhåndsbestemt plan for gjennomføringen, før en kjøper godtar prisen.

Deretter velger selgeren med sin eiendomsmegler, hvilket bud som vil aksepteres. Det er selvfølgelig ofte – men ikke alltid – det høyeste nivået eller budet som vinner boligen/huset/eiendommen. Selger kan også velge å avvise alle tilbud. Som kjøper vil du bli bedt om å signere en kontrakt for salg, noe som representerer budet i budrunden.

For tiden raser forøvrig debatten om det lønner seg å eie eller leie nå, med tanke på boligprisene. Vær nøye med å undersøke dette grundig får du bestemmer deg for dette, da det er en meget viktig avgjørelse som vil få store økonomiske konsekvenser for deg i fremtiden.

Vil du delta i budrunden?

Som en kjøper, vil det sjelden være en fordel for deg å delta i en budrunde. Hvis du deltar, må du være oppmerksom på at du ikke får en reell mulighet til å forhandle. Du som kjøper vil være vanskelig stilt, fordi du ikke har mulighet til å legge press på salg gjennom for eksempel å påpeke svakhetene i boligen. I tillegg kan du få honorarer på en advokat, selv om du ikke er sikker på å vinne budrunden.

Hvis du er i en budrunde, kan du normalt ikke ta advokatforbehold. Med advokatforbehold vil du vanligvis være i stand til å foreta et tilby et kjøpstilbud uten å være bundet av det, fordi det vil være avhengig av om din advokat kan godkjenne handelen. Mens dette kan du vanligvis ikke i en budrunde.

En rådgiver (advokat eller en kjøpsmegler) kan veilede deg i hvordan å håndtere en budrunde, og fallgruvene du bør være klar over. Hvis du ønsker å bruke en rådgiver, må du kontakte ham, før du legger inn et bud.

By realistisk

Hvis du velger å delta i en budrunde, må du svært forsiktig med å ikke føle deg presset til å by for høyt. Du kan kjøpe huset dyrere enn du vil være i stand til å selge den på nytt.

Husk at noen boliger blir solgt til en lavere pris enn det eiendomsmegleren utlyser. Dette gjelder også budrunder. Ikke by mer enn du ville ha noe annet, bare fordi det er en budrunde.

Hvis du setter en realistisk pris – og kanskje til og med tilby under tilbudet – vil du nyte godt av en god avtale hvis du ender opp, som den vinnende kjøper.

Til slutt må du tilby det, som du er villig til å betale. Dette er den tryggeste forsikring mot ergrelser bak kjøp av bolig, hus, eller eiendom generelt.

Legg igjen en kommentar