Kjøpsavtaler og dette bør du vite om en kjøpsavtale

Veldig mange mennesker inngår avtaler hver eneste dag. Kanskje avtales det å gå på kino sammen, å gjøre små tjenester for hverandre eller å komme på besøk. Dette er avtaler som ikke har spesielle rettsvirkninger. Vi pådrar oss ikke annen straff enn dårlig samvittighet og kanskje et rykte for å være upålitelige dersom vi bryter slike avtaler. De fleste av oss vil likevel føle den sosiale ”straffen” er såpass ubehagelig at vi gjør vårt beste for å holde avtaler vi har inngått.
En kjøpsavtale er like bindende for partene enten den er skriftlig eller muntlig. Når vi kjøper eller selger ting som har stor økonomisk verdi, er det best å ha en skriftlig avtale. Da er det lettere å vite hva som er avtalt, hvis partene senere blir uenige.
Kjøpsavtaler derimot er en helt annen type avtaler. Slike avtaler har bestemte rettsvirkninger, som kan føre til ganske strenge konsekvenser dersom de brytes. Gjennom kjøpsavtalen får du eiendomsrett til en gjenstand, og du tar på deg en forpliktelse til å betale det gjenstanden koster. Derfor kan den ene av partene kan med lovens hjelp tvinge den andre til å oppfylle avtalen. Det brukes ofte betegnelsen kontrakt om denne typen avtaler, særlig når avtalen er skriftlig.
De aller fleste kjøpsavtalene er muntlige eller stilltiende avtaler. Når du handler i en butikk, skjer kjøpet svært ofte på den måten at vi finner frem de varene vi skal ha, betaler og går. Du tenker vanligvis ikke over at vi egentlig har inngått en bindende kon trakt som har helt bestemte rettsvirkninger. Dersom tingen har en feil, kan vi for eksem pel etter kjøpsloven heve at selgeren retter feilen.
Hovedregelen er at en person må være myndig for å kunne inngå bindende kontrakter. Den som er fylt i 8 år, er myndig. Barn og ungdom under 18 år er mindreårige. Denne bestemmelsen finner vi i vergemålsloven § 1 og § 2.
Det er et par viktige unntak fra bestemmelsen. En mindreårig rår fritt over penger som han har fått til egen disposisjon. Du er sikkert enig i at det ville ha vært både unødvendig og urettferdig å ha en regel som forbyr en tiåring å kjøpe Donald-blader for sine egne lomme- penger. Vi har også en regel som sier at den som er fylt 15 år, selv bestemmer over penger som er tjent ved eget arbeid. Unntakene finner vi i § 33 i vergemålsloven.

Legg igjen en kommentar