Kjøper du Aksjer? Her er de beste Rådene for Kortsiktige Aksjespekulanter

Alle som kjøper aksjer er ute etter å tjene mest mulig på kortest mulig tid, men også på lang sikt, disse tipsene er spesielt beregnet til kortsiktige spekulanter.
Hvis du er en kortsiktig spekulant så spekuler i limit-kurser når markedet faller eller stiger mye. Videre bør du legge inn skambud langt under markedspris når du skal kjøpe, og noe over når du skal selge. Dette rådet gjelder imidlertid kun for de som har mulighet til å følge med fra time til time og som har is i magen. En annen forutsetning er selvfølgelig også at det ikke har kommet nyheter om selskapet eller bransjen den opererer. Det er nå enkelt å følge med i utviklingen i aksjekursene utover dagen. På flere nettsteder kan du følge med på dette.
På disse nettstedene kan du følge med på aksjenes siste kjøper/selger bud og samtlige av dagens omsetningskurser. I praksis kan du faktisk se dine aksjer bli omsatt, med kun noen få minutters forsinkelse.

Hva er STOP LOSS ?
En av de viktigste egenskapene for en som kjøper aksjer er åvære i stand til å kunne kutte tapene er en av de viktigste, og samtidig vanskeligste faktorene ved aksjehandel. Mange av de mest suksessfulle traderne i historien har hatt denne evnen. Deres filosofi er å la gevinster løpe, og kutte tapene. Å ta et tap betyr ikke nødvendigvis at du i et langsiktig perspektiv har tatt feil, men at markedet er uenig med dine vurderinger.

Timing er et velkjent ord i aksjemarkedet, og det kan like godt være at du har vært uheldig med tidspunktet, som at du tar feil. Det er ikke slik at aksjemarkedet opererer utelukkende ut fra et langsiktig perspektiv. La oss si at du finner et selskap som vil tjene gode penger på sikt, men vil tape store penger på kort sikt. Er det da riktig å kjøpe aksjen med en gang? Dette er det selvfølgelig umulig å svare på. Det kan godt være at aksjen skal falle på kort sikt, for så å stige igjen. Dette ville selvfølgelig ikke være noe problem dersom du uansett vil la aksjene stå. Du bryr deg med andre ord ikke om den skal videre ned på kort sikt. Men, dette synet deler ikke de fleste av oss.

Du må prøve å kjøpe så nærme bunn som mulig, men samtidig kan vi jo ikke være sikker på at det er en bunn man treffer, og det er her stop loss kommer inn i bildet.
Som nevnt innledningsvis er det ikke dermed sagt at du skal sette stop loss grenser på hele investeringen din. Selv på aksjefond vil det ikke være riktig å sette stop loss. Aksjefondene skal jo være din langsiktige sparing. At du i en gitt situasjon ønsker å revurdere hele din investeringsstrategi, er en helt annen sak.

Det som er viktig å vurdere er selve totalrisikoen på din investering. Er du en forsiktig og langsiktig investor med overvekt på f eks pengemarkedsfond og bankinnskudd, men samtidig har 5 % av midlene plassert i enkeltaksjer, vil ikke dette gi deg en høy risikoprofil på din investering. Da er det heller ikke så viktig at du setter stop loss grenser som du følger slavisk. Relativt sett vil det ikke gjøre store innhogg i din plassering, selv om du skulle tape hele aksjeposten på 5 % av totalporteføljen.

Har du derimot satset alt på en mindre portefølje av enkeltaksjer, er det helt avgjørende at du både setter stop loss grenser og ikke minst følger dem. Å ikke selge når aksjen din faller under stop loss grensen, er et brudd på din strategi og gjør det vanskeligere å kutte tapene.

En kommentar om “Kjøper du Aksjer? Her er de beste Rådene for Kortsiktige Aksjespekulanter”

Legg igjen en kommentar