Lær deg Kjøpsloven

Når gjelder kjøpsloven?

Denne loven gjelder for kjøp av løsøreting som møbler, biler, mat, klær og mye annet. Loven gjelder ikke for kjøp av fast eiendom. Loven gjelder heller ikke når vi kjøper tjenester, for eksempel snekkerarbeid, advokattjenester eller feriereiser.

Forbrukerkjøp
Kjøpsloven gir særlig beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp. Det kan ikke avtales dårligere vilkår for kjøperen enn det loven bestemmer. Forbrukerkjøp har vi når disse vilkårene er oppfylt:
1. Selgeren må være yrkesselger.
2. Kjøperen må være forbruker.
3. Tingen må hovedsakelig være kjøpt til personlig bruk.
Møbler du kjøper i møbelforretningen til bruk i stua, er forbrukerkjøp. En brukt sofa du kjøper av naboen, er ikke forbrukerkjøp. Det er heller ikke forbrukerkjøp når tannlegen, som er næringsdrivende, kjøper møbler til venteværelset.

Legg igjen en kommentar