I avisene kan man enkelte ganger lese om aksjeselskap som går konkurs, og vil ikke lenger betale sin gjeld. Men det gjelder ikke for privatpersoner. De kan sikkert også gå konkurs, men de har forlatt gjeld etter konkurs.
Enhver som er involvert (ikke i stand til å betale sin gjeld i overskuelig fremtid) risikerer å bli erklært konkurs av en domstol, dersom kreditorer ber om det. Vanligvis selskapet er det et selskap som går konkurs. Mer sjelden ordinære lønns inntekter som har gjeld, men har ingen eiendeler.

Personlig konkurs
Ved en personlig konkurs er det da midlene som vil bli solgt, med unntak av de som er en del av familien, som anses nødvendige i en husholdning, og noen verktøy. Pengene fra salget er deretter fordelt blant kreditorer.

Den som erklæres konkurs, mister retten til å fritt disponere over sin eiendom under konkurs. Det kan bare gjøre betalinger i husholdning må gjøre for deres daglige eksistens.

Ansvar for gjeld
Etter avslutningen av en konkurs, en person er fortsatt ansvarlig for eventuell gjeld som gjenstår. Det er derfor en konkurs ikke flykte for en privat person når det kommer til å bli kvitt sin gjeld. Alle som har et eget eierskap, eller er partner i et partnerskap, har også et personlig ansvar for den gjeld etter en konkurs. Det er kun begrenset selskaper og cooperatives som kan bli kvitt sin gjeld fordi selskapet eller fagforeningen oppløst hvis det ikke er midler igjen etter konkurs.

Men en konkurs kunne få litt hjelp i gjeld, som økonomien blir etablert. Ulempen er prisen for en konkurs innebærer, og at du ikke kan ta egne økonomiske beslutninger utover varigheten av konkurs er pågående.

Søk av våre brukere:

  • personlig konkurs
  • personlig konkurs privatperson
  • konkurs privatperson