Kredittilsynet – hva er det?

Kredittilsynet er en offentlig kontrollorgan under Finansdepartementet. Har til oppgave å overvåke kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirhandel, eiendomsmegling, inkassoforetak og revisjonsvirksomhet. I tillegg skal Kredittilsynet se til at det enkelte foretak, herunder datterselskaper i utlandet og utenlandske etableringer i Norge, virker på en betryggende måte. Opprettet 1986 ved sammenslutning av Bankinspeksjonen, Meglerkontrollen og Forsikringsrådet. Ledes av et styre på fem medlemmer.

Direktør (siden 1993) er Bjørn Skogstad Aamo.

I forbindelse med en omorganisering og flytting til nye lokaler vil Kredittilsynet fra desember 2009 skifte navn til Finanstilsynet.

Legg igjen en kommentar