Kredittkjøp: Alt du trenger å vite om loven om kredittkjøp

Det første du skal vite om kredittkjøpt er at kjøp på kreditt er regulert i loven om kredittkjøp.
Loven omhandler blant annet disse to variantene av kredittkjøp:
Kjøp der selgeren enten selv eller gjennom andre sørger for at kjøperen kan betale hele eller deler av kjøpesummen på et senere tidspunkt. Eller et kontokjøp som krever at kjøperen på forhånd har inngått en avtale med en kreditt yter om løpende kreditt.

En slik konto/kreditt forutsetter vanligvis bruk av ditt kredittkort.
I et slikt tilfelle må kjøperen betale kontant ca. 35 % av kontantprisen. Kontant- prisen er det varen hadde kostet dersom hele beløpet betales kontant. Kravet om kontantinnsats gjelder imidlertid ikke ved småkjøp eller korte kredittider det vil si 30 dager eller mindre.

Legg igjen en kommentar