Kredittkort og Misbruk av Kortet Ditt

kredittkort
At det er viktig å passe på kredittkortet sitt til enhver tid er det fint liten tvil om. Man vil kunne oppleve mange negative overraskelser dersom du skulle miste kredittkortet ditt på Karl Johan en varm sommerdag.

Hvis andre misbruker kortet ditt er det kun hvis PIN-koden blir brukt at du risikerer å tape penger. Dersom du kan klandres for at PIN-koden er brukt, har du en egenandel på opp til 8.000 kroner. Hvis du ikke kan klandres for dette er egenandelen opp til 800 kroner. Hvis kortet ditt blir misbrukt for eksempel i en restaurant eller butikk har du ingen egenandel.

For at du skal få den høyeste egenandelen må du ha opptrådt ”grovt uaktsomt”. Det er ikke regnet som grovt uaktsomt at noen kikker over skulderen din når du bruker minibanken. Hvis du oppbevarer koden sammen med kortet, blir dette ansett som grovt uaktsomt. Det er grovt uaktsomt å melde tapet av kortet for sent. Du må melde fra snarest. Dette er i praksis samme dag.

Minibankkort og VISA sperres ved å ringe numrene deres raskest mulig. Kredittkort sperres via utstederbanken.

Legg igjen en kommentar