Lån og FullFinansiering på Boliglånet

De aller fleste merker at det å låne hele kjøpesummen til hus eller leilighet er vanskelig. Vanligvis går utlåneren opp til 80 % av kjøpesummen ved kjøp. Ved refinansiering er det vanligste 80 % av lånetakst (dette tilsvarer ca. 70 % av markedsverdien). Det er ikke noen faste normer for hva som er mulig å oppnå. Banken vil se på hvor god betjeningsevne og kundeforhold du har. Dersom du besitter en disponibel nettoinntekt som er høy også etter låne opptaket, vil svært mange banker kunne gi deg et høyere lån.

Det å få en fullfinansiering kan noen ganger være komplisert, fordi mange er avhengig av å få pant i en annen eiendom, normalt foreldrenes. Fordelen med å ta pant i annenmanns eiendom er at finansieringen blir billigere (det blir også lettere å få lån)
Et annet alternativ er å fa en kausjon på det som går utover den tilstrekkelige sikkerheten. Renten på kausjonslånet er høyere enn om man får pant. Naturlig nok er det også her foreldre som er mulige kausjonister. Arbeidsgiver kan i noen tilfeller være villig til å kausjonere.

For å få til en fullfinansiering, må du innhente tilbud fra egen bankforbindelse og andre banker i nærheten. Det er lettere å få til en fullfinansiering hvis du søker banken om hele lånet. Å splitte lånet opp i to deler, er ingen god ide, fordi ingen bank er interessert i bare den risikoutsatte delen av lånet.

Legg igjen en kommentar