Lån, gebyrer og effektiv rente

Her er litt informasjon til deg som skal låne penger.
De fleste långivere beregner seg ulike typer av gebyrer i tillegg til selve renten.
Gebyrer vil gjøre lånet dyrere og den effektive renten større. Gebyrene kan vi grovt sett
dele inn i to grupper:

1. engangsgebyrer
2. termingebyrer

Engangsgebyrer blir gjerne trukket fra lånebeløpet før utbetaling til låntakeren. Begrunnelsen for et slikt gebyr er at lånegiveren har arbeid med å behandle lånesøknaden, utarbeide lånedokumenter osv. Vanlige betegnelser på disse gebyrene er åpnings gebyr, behandlingsgebyr eller etableringsgebyr.
Termingebyrer er ekstrabeløp som låntakeren må ut med hver gang han betaler renter og avdrag. Begrunnelsen er at långiveren har arbeid med hver innbetaling.
Gebyrer slår særlig hardt ut på den effektive renten dersom lånebeløpet er lite og renten blir betalt ofte.
Dersom du tenker deg at en person må betale kr 300 i etableringsgebyr og kr 30 i termingebyr. Betaler han eller hun renter og avdrag hver måned, blir den effektive renten ca. 25 % mens den bare blir 10,5 % uten gebyrer.

Legg igjen en kommentar