Lån Med Pant i Boligen

Du låner penger med pant i boligen, og setter pengene på bankkonto. Lånet må ha avdragsfrihet. Pengene som står på bankkonto skal brukes til å spe på inn tekt samt å betjene rentene på lånet. Det betyr at du må beregne hvor mye du kan bruke pr år. Og du må bestemme deg for hvor lang periode du ønsker å strekke ekstrainntekten over. Når denne perioden er over, vil lånet forfalle. Enten kan du velge å strekke perioden med avdragsfrihet så lenge at du forut setter at du har falt fra når lånet skal gjøres opp, eller du planlegger å kjøpe en ni indre og billigere bolig i løpet av perioden og som siste alternativ kan det hende du selger fordi du har fått plass på institusjon. Når du selger din nåværende bolig og kjøper en mindre, frigjøres det penger og lånet kan gjøres opp. Når du har bestemt deg for tiden og hvor mye du vil ha til forbruk, er det enkelt å beregne hvor stort lån du må ta opp. Tabeller du vil kunne finne på internett gir deg en pekepinn på hvor stort lån du trenger med ulik løpetid for å tilfredsstille kravet til ekstrainntekt.

Legg igjen en kommentar