aksjer
Mange eksperter vil si at gjeldsnedbetaling er den sikreste formen for sparing. Og dette har det veldig rett i. Fordi du må huske at renten du sparer, vil være høyere enn den du kan oppnå på innskuddskonti. Derfor vil dine eksisterende lån dermed sette en grense for hvilke plasseringer som er aktuelle. Man kan godt si at det er meningsløst å benytte seg av en spareform som gir lavere forventet avkastning enn det du betaler på lånet.

Her er et godt tips: Du bør alltid sammenligne med det dyreste lånet du har. Et billån er normalt dyrere enn et boliglån og skal nedbetales i sin helhet før det lønner seg å betale en krone i avdrag på boliglånet.

Det er vanlig at nedbetaling av lån skal telle som sparing, må nedbetalingen være større enn verdifallet på objektet det finansierer. Når det gjelder boliglån er dette greit, fordi prisene vil stige over tid.
Likevel stiller det seg annerledes med et billån. Ganske enkelt fordi bilen faller kraftig i verdi hvert år, avhengig av prisen. Hvis verdifallet er på 30 000 kroner, må du i hvert fall nedbetale lån med et større beløp enn dette for at det skal regnes som sparing.

Et sentralt hovedpoeng når det gjelder boliglån ditt, er at de billigste lånene ligger innenfor 60 % av lånetakst av boligen (tilsvarer 50 % av om setningsverdien). Lån som ligger innenfor 80 % av lånetakst, har i gjennomsnitt en rente som ligger 0,5 % høyere enn innenfor 60 %. Denne forskjellen virker jo ikke så stor. Men her må vi se på marginalrenten du betaler, nemlig fire prosentpoeng høyere rente på den delen av lånet som går over 60 % av lånetakst.
Konsekvensen av dette er at forventet avkastning på aksjefond ligger godt under det du betaler marginalt på boliglånet. Det er først når du har kommet ned til 60 % av lånetakst, at du kan forvente at avkastningen på aksjer og aksjefond langsiktig vil ligge over låne renten.

Som nevnt innledningsvis er gjeldsnedbetaling den sikreste formen for sparing. Ikke glem dette.
Du kan trygt regne med at de billigste lånene, med sikkerhet innenfor 50 % av omsetningsverdien, vil ligge ca. 0,75 % over de beste høyrentekontiene. Det er store forskjeller mellom bankene på akkurat dette området. Det fins mange lån med meget god sikkerhet, som ligger langt over dette. Blant annet er det lurt å vite at små lån prises gjerne mye høyere hos mange banker.

Søk av våre brukere:

  • nedbetaling av gjeld
  • nedbetale gjeld