Nedbetaling av Lån, slik bør lånet nedbetales

Å ta opp lån er en ting, men det å nedbetale det er noe helt annet. Her går vi igjennom tips og råd om hvordan det bør gjøres. Det er ofte mye snakk om hvilken lånetype som er billigst. Det vi i hvert fall kan slå fast er følgende: Helt klart lønner det seg å nedbetale lånet dagen etter at du tok det opp. Fordi da vil renteutgiftene være lavest. Husk at renteutgiftene alltid en funksjon av hvor stort lånet er. Renten regnes av det til enhver tid gjenværende lånebeløp. Derfor vil det alltid være billigst å hele tiden ha et lånebeløp, som er så lite som overhodet mulig. Å nedbetale lånet dagen etter låneopptak, er det jo selvfølgelig ingen som gjør. I alle fall ikke med boliglån. Du har jo selvfølgelig lånt fordi du trenger pengene. Likevel er det viktig at du er klar over poenget. Alle diskusjoner om nedbetalingsform er nemlig en avart av hvor fort du tilbakebetaler lånet.

Det finnes nok ikke noe fasitsvar på hva som er en riktig form for nedbetaling. Det riktige er å skreddersy en nedbetalingsplan til hver enkelts økonomi. Det er mange forhold som kommer inn i bildet. Noen av dem er for eksempel hva du har i disponibel inntekt, andre lån, fremtidig lånebehov osv.

Det som gjerne er det første spørsmålet som melder seg, er om du skal velge serielån eller annuitetslån. Da skal du vite at i et serielån, betales like store avdrag i hele låneperioden, i tillegg kommer rentene som er fallende utover i låneperioden fordi lånebeløpet blir gradvis mindre. I et annuitetslån derimot beregnes det med en formel som gjør at summen av avdrag og renter er konstant i hele låneperioden (det forutsettes at renten er konstant). Dersom lånerenten og nedbetalingstiden er lik, vil du med et serielån alltid ha betalt minst renter. Forklaringen er at du tilbakebetaler lånet hurtigere. Du låner kort sagt mindre penger over et kortere tidsrom enn om du velger annuitetslånet.
Husk at et serielån alltid vil gi en lavere totalsum enn et annuitetslån. Grunnen til dette er ganske enkelt at du betaler mer avdrag i starten, og derfor har et mindre lån i gjennomsnitt enn om du har et annuitetslån. Selvfølgelig blir mindre å betale på et mindre lån, eller et med kortere nedbetalingstid.

Alle smarte varianter går i bunn og grunn bare ut på å nedbetale lånet hurtigere på en eller annen måte. Noen fikse løsninger skal ikke vi presentere. Det er og forblir antall avdragskroner du betaler som er det avgjørende
Her et enda et godt tips til deg: Du må vurdere hvor mye avdrag det er fornuftig å betale akkurat for deg. Det faktum at det lønner seg å betale mest mulig er greit, men et sted går det en grense. Du kan for eksempel ikke velge et serielån med 10 års nedbetalingstid, hvis du ikke har råd til å betale avdragene.

Tidligere har vi her nevnt at du må se dette i sammenheng med din økonomiske situasjon. Og det gjelder i de fleste lånesituasjoner, så det må du hele tiden også tenke på. Likevel er det også viktig at du opprettholder det som kan kalles styringsmuligheter i din personlige økonomi. For å klare dette, vil det for de fleste lønne seg å ha en oppsparingsplan ved siden av nedbeta betalingsplanen. Lånet kan da i tillegg nedbetales med en ekstra sum hvert år, eller når det måtte passe. Dette gir deg større kontroll med låneutgiftene.

2 kommentarer om “Nedbetaling av Lån, slik bør lånet nedbetales”

  1. Fin og oppklarende artikkel! Ønsker noen et verktøy for å holde orden på sine ekstra nedbetalinger, har jeg laget et regneark tilpasset annuitetslån (klikk på navnet mitt for nedlastingsmulighet).

Legg igjen en kommentar