Lån og Stipend Forskjellige Typer Støtte

Dette er et Stipend: Stipend er betegnelsen på en pengesum en person kan motta, enten fra private eller myndigheter, for et bestemt formål.

Dersom du tar du deltidsutdanning i Norge, kan du få støtte dersom utdanningen utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanningen. Deltidsutdanning i utlandet gir ikke rett til støtte.

Et viktig aldersskille i Lånekassen er 19 år.
Satser og utregninger nedenfor tar utgangspunkt i en student over 19 år, som søker høyere utdanning, og som ikke bor hos sine foreldre. Støttesatser pr måned i studieåret som innbefatter både lån og stipend. Satsene er som følger pr mnd (Lånekassen regner med 10 mnd i året, maksimalt lån pr år er altså satsene ganget med 10)

Reise stipend
Alle som er 25 år eller yngre (født i 1977 eller senere) som reiser hjemmefra for å ta utdanning, kan få reisestipend mellom registrert hjemsted i Norge og lærestedet. Du kan få stipend til tre reiser tur— retur. Stipendet er maksimalt 7.000 kroner per studieår. En egenandel på 1.120 kroner blir trukket fra. Er du over 25 år (født i 1977 eller før), får du reisestipend bare hvis du studerer i land utenfor Norden.
Lån til skolepenger
Du kan få inntil 20.860 kroner pr år i lån til skolepenger i Norge eller Norden. Er skolepengene høyere, må du dekke resten selv. Beløpet kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Lånet blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din. Lån til skolepenger kommer på første utbetaling hvert semester.

Forsørgerstipend
Bor du sammen med barn som du forsørger (barn født i 1988 eller senere), kan du få forsørgerstipend. Forsørgerstipendet er avhengig av hvor stor brutto månedsinntekt ektefellen, partneren, samboeren din har i søknadsperioden. Forsørgerstipendet er opptil 1.290 kroner pr måned for hver av de to første barnene, og opp til 830 kroner pr måned for hvert barn flere enn to.

Utdanningsstipend
Alle studenter i fulltidsutdanning kan få 8.000 kroner i måneden (basisstøtte). Hvis du er hjemmeboer, det vil si bor i samme hus som foreldrene dine, far du ikke stipend, bare lån. Bor du borte, vil du få et utdanningsstipend og resten som lån. Studieåret er vanligvis ti måneder. Utdanningsstipendet er på 40 prosent av basisstøtten og består av to deler: En utbetalingsdel på 25 %, og en del på 15 % som først blir gitt som lån og deretter gjort om til stipend når eksamen er bestått. Det er selvfølgelig derfor viktig å bestå eksamen!

Legg igjen en kommentar