Om Avdragstid, Sparing og Lån

Det første tipset starter allerede her: Husk at sparing kan du kombinere med alle typer lån, uten at du binder deg til noe som helst.

Av praktiske årsaker bør sparingen skje ved fast belastning, slik at ikke alt koker bort. Da kan ordningen fort bli en fiasko i stedet. Kostnaden ved denne modellen er at du ikke får så høy rente på sparepengene som du betaler på lånet. Men med økt trygghet og fleksibilitet, er det ofte verdt det. Hvis du ikke betaler månedlig, kan du minimalisere kostnaden ved å bruke pengemarkedsfond som oppsparingskonto, eller de beste høyrentekontiene i bank.

Du forstår nok nå at det å velge lengst mulig avdragstid på lånet, betyr at du totalt sett har høyere renteutgifter. Desto lengre avdragstiden er, jo mer penger låner du over et lenger tidsrom. Men et serielån tilbakebetalt over 10 år, kan gi omtrent samme totalutgift som et annuitetslån tilbakebetalt over noen færre år. Slik kan du sjonglere med de ulike lånetypene, til du finner det som passer din situasjon. Konklusjonen er at den riktige nedbetalingsprofilen, er hva som passer din disponible inntekt. Det er bedre å velge en lang nedbetalingstid, enn å la det gå unødvendig ut over levesettet i dag. Spesielt hvis den disponible inntekten vil gå kraftig opp senere. Da vil det bli for stor skjevhet i livskvalitet mellom livsfasene.

Det er også mulig å velge avdragsfrihet. Det er egentlig det samme som å forlenge nedbetalingstiden av lånet og kan være meget greit å gjøre i enkelte perioder. De aller fleste som kjøper en ny bolig, vil de første årene dra på seg ekstra kostnader til nye møbler og oppussing. Avdragsfrihet i lånets første 3-5 år kan da være greit. Dermed har du en litt lettere tilbakebetalingssituasjon enn om avdragene hadde begynt å løpe straks. Avdragsfrihet kan også være greit i krisesituasjoner.

Hvis inntekten din synker i en periode, for eksempel på grunn av kortvarig arbeidsledighet, bør du straks sørge for at banken gir deg avdragsfrihet. På den måten betaler du til enhver tid kun renter av lånebeløpet. Å nedbetale lånet er sparing. Det er poengløst å spare hvis du ikke har mulighet. På denne måten kan du kanskje komme gjennom kneika og beholde boligen.

Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev