Lån til Bolig – Låne penger sikkert

Visste du at lån til bolig og eiendom har små marginer og bare en mindre forandring i renten kan få store utslag. Den lure måten er da å sørge for at du har full oversikt over tilbud fra bank og finansieringsforetak før man inngår avtale.

Går du med planer om å kjøpe en bolig, refinansiere eller bygge nytt hjelper vi deg med finansieringen. Du kan trygt komme til oss å spørre om hjelp.

Din egen bank er ikke nødvendigvis den som gir deg best tilbud, så sørg for at din finansiering har flere alternativer for å sikre deg et lån som du kan leve med.
Lån til bolig, spar til forbruk!

Startlån er midler som Husbanken låner ut til kommunene som igjen gir lån til sine innbyggere. Nærmere informasjon om ordningen fås på servicetorget.
Startlånet kan gis i forbindelse med kjøp og oppføring av bolig refinansiering av dyre private boliglån utbedring av bolig.

Slik søker du om lån til bolig:
På lånesøknaden din velger du ganske enkelt boliglån som produkttype.
For å vurdere din søknad trenger banken følgende dokumentasjon:
Selvangivelse
Siste lønnslipp
Takst / meglervurdering
Ta kontakt med flere finansieringsselskap og banker slik at de kan gi deg et godt tilbud på lån til bolig.

Serielån betyr at du betaler et høyere terminbeløp (avdrag + renter) i starten. Avdragene er like store gjennom hele låneperioden, mens terminbeløpet reduseres etter hvert som du betaler mindre renter

Annuitetslån
Annuitetslån betyr at du betaler det samme terminbeløpet (avdrag + renter) gjennom hele lånets løpetid dersom renten er uforandret. Etter hvert som lånet nedbetales, utgjør avdragene en større andel av totalbeløpet

Om du planlegger kjøp av bolig eller fritidseiendom vil det som regel kreve at du opptar et lån. Boligfinansiering er en stor utgiftspost, og noe man bør vurderer nøye. Din egen bank er ikke nødvendigvis den som gir deg best tilbud, og så oppsøk flere alternativer for å sikre deg et lån som du kan leve med.

Om det er eiendomskreditt, boligfinans, eller refinansiering av eksisterende huslån, kan du alltid regne med å få god og personlig service. Du vil også som regel ha muligheten til 100 % fullfinansiering av lån til bolig. Bolig finansiering av nytt hjem er noe mange løser ved å gå direkte til sin egen bank.

Lån til bolig er en låneform som bankene og finansselskapene gjerne vil ha i sin portefølje. Dermed er det konkurranse om de beste lånevilkår, og et boliglån kan fort bli mange tusen kroner for dyrt om man ikke orienterer seg i lånemarkedet. Renten og øvrige betingelser på lån, og da spesielt bolig lån, kan variere fra uke til uke. Finansnæringen består av mange aktører.

Dersom du har eksisterende boliglån og ønsker å refinansiere, trenger du bare kontakte banken din, så ordner banken din resten. Enklere kan det ikke bli.

Legg igjen en kommentar