Akkurat så mye kan du låne – Tommelfingerregler for lån på inntekt og bokostnad

Man kan si at det er forskjellige tommelfingerregler som brukes av utlånsinstitusjonene for å bestemme hvor mye penger du kan låne. En av disse variantene går ut på at bokostnadene ikke skal overstige en viss prosentandel av inntekten. Denne prosenten ligger gjerne på 30—35 %. Den mest brukte varianten er at samlede lån, delt på samlet inntekt, ikke skal overstige en viss faktor. På lave inntekter går denne faktoren ned mot 1—1,5. På høyere inntekter får man sjelden låne mer enn 3 ganger inntekten. Det brukes ellers i stor grad skjønn. Slike tommelfingerregler er egentlig ubrukelige. Det er hva du sitter igjen med i disponibel inntekt i dag, og ikke minst i fremtiden, som er det vesentlige.

Hvor mye du reelt sett kan låne avhenger av mange forhold. Du må se på inntekter og utgifter du har i dag, samtidig som du må tenke på hvilke endringer som kan skje.

En kommentar om “Akkurat så mye kan du låne – Tommelfingerregler for lån på inntekt og bokostnad”

Legg igjen en kommentar