Lage Regnskap og personlig budsjett for oversikt over økonomien

De som har tilgang til datamaskin enten på jobben eller hjemme, kan bruke den som hjelpemiddel for å få oversikt over økonomien. Er du vant til å bruke regneark, er det lett å lage et opplegg som det vi har skissert i dette kapitlet. Du vil også lett kunne legge inn skattereglene, og eventuelt kople regneark for inntekter og utgifter med skatteberegninger. Det kan være svært nyttig ved beregninger av hvor mye lån man kan ta opp. Ulike alternativer for renteutgifter vil legges inn i tabell for faste utgifter, som eventuelt automatisk legges inn i regnearket for beregning av disponibel inntekt. Dette overføres videre til tabell med oversikt over månedlige inntekter, og du har på en rask og regnemessig sikker måte beregnet hva som er disponibelt med de nye renteutgiftene.

Det fins også ferdigproduserte programmer til personlige data maskiner, og disse vil du ofte kunne se avertert i dagspressen. Et slikt dataprogram er utviklet av Statens institutt for forbruksforskning. Dette dataprogrammet inneholder Ha. skattereglene som regner ut din disponible inntekt, og det inneholder standardbudsjett, slik at du etter å ha lagt inn opplysninger om antall familie- medlemmer etter akter, automatisk får opp en referanse for hus holdningens utgifter utover de ste utgiftene. De faste utgiftene til lån til bolig, bil osv, må du selv legge inn.

Legg igjen en kommentar