Lån – Annuitetslån Serielån?

Du ønsker å låne penger, men vet ikke om du skal velge annuitetslån serielån, eller markedslån. Les dette for å lære mer om dette.
Ved annuitetslån er avdragene små i begynnelsen, og større på slutten av løpetiden. Man utsetter altså nedbetalingen av gjelden lenger enn ved serielån. Markedslån forfaller til betaling i sin helhet ved løpetidens slutt.

I tillegg til valg mellom annuitetslån, serielån og markedslån, tilbyr enkelte kredittinstitusjoner avdragsfrihet i begynnelsen av løpetiden.
Når vi velger løpetid, bør vi vurdere mulig prisstigning og real lønnsvekst i framtiden. Jo større prisstigningen blir, desto mer spiser den opp av gjelden vi seinere skal betale. Jo større vekst i realinntekt, desto større økonomisk evne vil vi få til å nedbetale gjelden.

Når du vurderer de forskjellige nedbetalingstypene, er det viktig å ta hensyn til den livsfasen du er i. De fleste som kjøper bolig for første gang, har en anstrengt økonomi, og dessuten venter de vekst i realinntekten i framtiden. Mange unge har derfor liten mulighet for å velge annet enn annuitetslån, eventuelt kombinert med avdragsfrie perioder, fordi dette gir laveste utgifter de første årene.

Legg igjen en kommentar