Lån Fra Nordea – Kravene For Lånesikkerhet

Det å få et lån med hundre prosent finansiering hos Nordea skal mye til, likevel skjer det visse andre økonomiske forhold hos lånesøkeren er såpass gode at et slikt lån gis ut.
Ifølge Nordea er nemlig terskelen for fullfinansiering meget høy.
Nordea kan også tilby hundre prosent finansiering dersom lånesøker stiller med tilleggssikkerhet, for eksempel sikkerhet i foreldres hus.

Slik høye krav til lånesikkerhet gjør at vordende boliglånskunder er nødt til å stille med egenkapital, tilleggssikkerhet eller kausjonister for sine lån.

Privatøkonomi eksperten Rune Pedersen i ABC Penger mener likvel at flere andre banker enn Nordea gir ut fullfinansiering, selv om ingen rapporterer dette til finansportalen.no.
Pedersen mener at det i praksis er mange banker som gir fullfinansiering i enkelttilfeller.

Finanstilsynet har sanksjonsmuligheter i form av krav om økt kjernekapitaldekning.
Dette er hjemlet i både norske og internasjonale kapitaldekningsregler.

Til slutt skal det nevnes at krav om kredittvurdering og børsnotering for obligasjoner utstedt av private norske foretak, tas bort. Det åpnes for at en banksfordring på kredittforetak som er i ferd med å utstede obligasjoner med fortrinnsrett, kan godtas som sikkerhet for lån, skriver Norges Bank.

Legg igjen en kommentar