Lån og former for kausjon

Trenger du lån men ikke har nok penger selv, er kausjon en mulighet.
Former for kausjon
På fagspråket skiller man mellom simpel kausjon og selvskyldnerkausjon. Forskjellen ligger i kravet til dokumentasjon fra kreditor.

Simpel kausjon
Ved simpel kausjon må banken godtgjøre at den forgjeves har forsøkt å få inn pengene fra lånetaker før den fremmer krav overfor låntakeren.
Selvskyldnerkausjon
Det vanligste kausjonsformen er selvskyldnerkausjon. Her holder det for banken å påvise at lånet ikke blir betjent etter avtalen. Som kausjonist garanterer du for at renter og avdrag betales i rett tid. Kravet fra banken kan rettes mot deg som kausjonist selv om låntakeren skulle ha betalingsevne i utgangspunktet.
Risikoen er med andre ord større enn ved en simpel kausjon. Hvis det er flere kausjonister er det vanlig at ansvaret er solidarisk, slik at alle kausjonistene tar ansvar for hele gjel den på lik linje. Banken kan kreve at en av kausjonistene innfrir hele lånet Det er opp til denne kausjonisten å kreve at de andre betaler sin del av gjelden til ham.

Realkausjon
Tredjemannspant, pant i en annen persons formuesgode. Det er ikke uvanlig at foreldre eller andre stiller bolig eller hytte til sikkerhet for barns eller andres lån. Vanligvis er dette en grei måte å sikre lånet på, samtidig som en oppnår lavere renteprosent. Problemet inntrer når lånet blir misligholdt Hjemme eller eieren av pante objektet (boligen eller hytta) kan ikke stilles til ansvar for lånet, men panteobjektet kan kreves realisert (solgt) til dekning av lånet. I slike saker er gjeldsbrevet utstedt på låntaker mens pantobligasjonen er utstedt på hjemme av eiendommen.
Sammenhengen mellom gjeldsbrevet og pantobligasjonen er spesifisert i panteerklæringen. Ikke alltid har realkausjonisten økonomi til å betjene lånet slik at tvangssalg kan unngås. Slike saker ender ofte med en familietragedie eller iallfall en konflikt.

Legg igjen en kommentar