Lån og tilskudd i kommunene og om husbanken

I Husbanken kan de aller fleste få lån til å skaffe seg bolig, enten en bygger selv eller kjøper nybygget av en annen. Husbanken stiller også midler til disposisjon for kommunene. De fleste kommuner kan gi etableringslån som topplån og for å finansiere innskuddet når en kjøper leilighet i borettslag. Retningslinjene for å få etableringslån kan variere noe fra kommune til kommune. I hovedsak er midlene som kommunene forvalter fordelt slik:

1. lån til kjøp av nye boliger
2. lån til kjøp av brukte boliger
3. lån til refinansiering
4. lån og tilskudd til utbedring
5. boligtilskudd til de som trenger ekstra hjelp

Ønsker du mer opplysning om ordningene, kan du ta kontakt med Husbanken og be om en brosjyre om veiviser til lån og tilskudd og/eller å oppsøke boligkontoret i kommunen, som kan gi informasjon om hvilke regler som gjelder for din kommune.

Legg igjen en kommentar