Lån til bruk

Lån til bruk er en kontrakt der den ene part (långiveren) uten vederlag overlater en ting til en annen (låntageren) til midlertidig bruk. Er det ikke avtalt noe om varigheten av lånet, kan det utlånte når som helst kreves tilbake. Ting som er lånt, skal leveres tilbake i samme stand (bortsett fra forringelse ved vanlig bruk). Fremlån eller bortleie av de lånte ting er forbudt uten samtykke av långiveren. Går tingene tapt, må låntageren som hovedregel erstatte dem uten hensyn til om han er skyld i skaden, jfr. Christian 5s Norske Lov av 1687 5–8–1.

Legg igjen en kommentar