Lån Til Eie? Trenger du penger?

Lån til eie foreligger når långiveren overlater låntageren en sum penger (eller andre ting som er bestemt etter art), slik at ikke de samme ting, men samme mengde og art skal leveres tilbake. Blant lån av denne art er pengelånet langt det viktigste; lån av kaffe o.l. fra gode naboer reiser få rettslige problemer. For pengelån betales i alminnelighet vederlag (renter), men dette er likevel, utenfor handelsforhold o.l., avhengig av særskilt avtale. Låntageren er ubetinget ansvarlig for at lånet blir innfridd ved tilbakebetaling til avtalt tid, eventuelt i samsvar med avtalt avdragsplan. Ved forsinket betaling av renter eller avdrag har långiveren ofte rett til å erklære hele lånet forfalt til betaling. Pengelån er i våre dager en av de viktigste og mest alminnelige av samfunnslivets kontrakter.

Legg igjen en kommentar