Långiverne må opplyse om den effektive renten

Visste du at långiverne er pålagt å oppgi den effektive renten på de lånene de tilbyr? Vel, slik er det i hvert fall, så dette må du passe på at faktisk skjer.
En hver långiver må regne om den effektive renten til en helårig etterskuddsrente. Det er på denne måten vi som låntakere lettere kan sammenligne kostnaden ved ulike lånealternativet.

For husk ar du alltid bør vurdere den effektive renten når du skal ta opp et lån. Det vil vanligvis være slik at en lav effektiv rente gir oss bedre økonomi på lengre sikt.
Du trenger ikke selv kunne regne ut den effektive renten på dette nivået av faget. Den effektive renten kan du lett finne frem til ved hjelp av regnearkmodeller.

Hvordan skal lånet tilbakebetales?
Når du låner, må du også sørge for at du klarer å betale avdrag, det vil si betale ned på selve lånet. Jo, lengre nedbetalingstiden er desto lavere blir det beløpet vi betaler hver termin (måned, kvartal, halvår eller år). Dersom du låner kr 20 000 over fem år, blir de årlige avdragene kr 4 000 dersom avdragene er like store hvert år. øker vi nedbetalingstiden til ti år, blir de årlige avdragene bare kr2000.

To sentrale lånetyper med ulik nedbetalingsprofil er:
1. Serielån
2. Annuitetslån

Legg igjen en kommentar