Les om lånerenter i Norge

Som kunde er du interessert i å få markedets beste vilkår. Særlig når det gjelder lånerenter, som er den absolutt viktigste banktjenesten du har. Rentebarometre og prissammenligninger er derfor nyttige verktøy når du skal velge bank.

Noen banker er derimot skeptiske til å vise frem sine lånerenter. Både Sparebank1 Midt-Norge, Handelsbanken, enkelte småbanker og nå Fokus Bank, ser helst at du kommer innom banken og ber om et lånetilbud, før de vil gi deg lånerenten.

Man kan spørre seg om hvorfor Fokus Bank ikke reklamerer med betingelsene sine, dersom de er så sikre på at du skal bli fornøyd? Enten må det bety at de faktisk har gode betingelser, men kun vil ha de kunder som er nysgjerrige nok til å dra i kundemøte.

At ledende bankaktører skjuler sin prisliste er helt i tråd med en utvikling som har pågått de siste årene. I konkurranse med internettbankene satser flere og flere av de tradisjonelle filialbankene på personlig service og individuell prising. Dette er en forretningsstrategi som tar sikte på å rettferdiggjøre høye rentemarginer og store gebyrer», sier yA-sjefen Svein Lindbak i en kommentar.

Lånegiver Lev. alle Etabl.
gebyr* Termin- gebyr Nom. rente Eff. rente Nom. rente Eff. rente
Husbanken Nei 600 30 5,50 5,704
Statens pensjonskasse Nei 1 500 30 5,50 5,716 5,50 5,716
Oslo Pensjonsforsikring Nei 1 000 13 5,75 5,940
Åfjord Sparebank Ja 1 500 35 6,90 7,205 5,90 6,146
Odal Sparebank Ja 2 000 25 6,80 7,088 5,95 6,187

Alle bankene tilbyr også billån. Her er det naturlig at du sjekker opp den banken du vanligvis bruker. Svært mange av bankene er ikke interessert i å bare gi deg et billån med pant i bilen.

Forskjellen mellom nominell og effektiv rente kan være store fordi billån har høye gebyrer. Termingebyrene ligger ofte på 75 kroner måneden (900 kroner i året).

Pause for norske lånerenter

I løpet av en kort periode har den amerikanske sentralbanken hevet styringsrenten tre ganger. Det er imidlertid lite som tyder på at eurolandene vil følge etter, skriver Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) i en kommentar.

Konjunkturoppsvinget i eurolandene er nemlig fortsatt moderat.

Dermed kan det se ut til at norske lånerenter kan bli liggende under handelspartnerne i lang tid fremover.

Et ofte stilt spørsmål om lånerenter er som følger:
Hvordan fungerer lånerenter? Hva betyr 7% rente?

Renten er p.a. – pro anno, dvs at du betaler X % rente for hvert år. For år nummer to betaler du da renter for oringalbeløpet pluss påløpte renter minus det du allerede har betalt.

Å gå over til en annen bank i en situasjon der det er umulig å si hvilke banker som er best er ikke tilrådelig. Da risikerer du at du går over til en annen bank som litt senere viser seg å være dyrere enn den du har

Rentebarometre ikke til å stole på

I høst har det vært svært vanskelig å lage et riktig barometer, fordi situasjonen har vært så ustabil.

Gjedrem på vei til å bli bli historisk.
– Det verste er foran oss, sier senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til NA24.

Lånerentene øker
Innovasjon Norge øker rentene med inntil 0,25 prosentpoeng.

Etter at Norges Bank medio august besluttet å øke rentene med 0,25 %-poeng, har også Innovasjon Norge besluttet å øke rentene med inntil 0,25 %-poeng.

Renteendringen gjøres med virkning fra 11. september for nye lån og 1. november for løpende lån.

Legg igjen en kommentar