Unveiling the Mystery of Likviditet Explained

Likviditet betyr ganske enkelt betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kjøpe. Dersom du har god likviditet, vil det si at du har høy evne til å kjøpe. Utrykket stammer fra uttrykket markedslikviditet.

Ved regnskapsanalyse benyttes det som regel tre måter å beregne likviditetsgraden på;

Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad 1 sier noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være høyere enn 200%.

Likviditetsgrad 2: Likviditetsgrad 2 måler, som likviditetsgrad 1 forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen her er at varelageret, som regnes som de minst likvide omløpsmidlene er trukket fra. Likviditetsgrad 2 bør være høyere enn 100%

Likviditetsgrad 3: Likviditetsgrad 3 forteller noe om forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. De mest likvide omløpsmidlene er bankinnskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 3 bør helst være høyere en 33%

Legg igjen en kommentar