Livrente og lån med sikkerhet i bolig kan være å anbefale for eldre mennesker

Hva er livrente?
Noen banker ønsker å selge flere produkter til pensjonistene. For det første er avdragsfritt lån med sikkerhet i boligen, for det andre en livrente. Det betyr at banken vil at du skal sette lånet inn i en utbetalende livrente med én gang. Da vil ikke pengene gå innom din bankkonto, men du vil få utbetalt et beløp hvert år i minst 12 år. Livrente er kun aktuelt for de som betaler formueskatt. Husk på at det nye lånet vil spise opp store deler av din ligningsformue. Tar du opp et lån på 500.000 kroner og har en ligningsverdi på huset på 400.000 kroner, så er ligningsformuen din null, Ulempen med livrente er at du ikke selv kan disponere fritt over hele lånet dersom du har lyst til å bruke pengene raskere enn livrenteutbetalingen legger opp til.
De eneste som taper på at du får det litt mer romslig økonomisk, er arvingene dine. Men de fleste arvinger vil synes det er hyggelig at du får et verdig alderdom som pensjonist. Uansett er det alltid lurt å informere arvingene om at du har tatt opp et lån med sikkerhet i boligen slik at ikke det kommer som noen overraskelse i ettertid når arven skal fordeles.
Hvis du tar opp et stort lån, trenger du ikke alle pengene med en gang. Du har da flere alternative plasseringsformer: høyrentekonto pengemarkedsfond, og obligasjonsfond. Det kan være lurt å plassere deler av lånet i pengemarked eller obligasjonsfond. Slike fond gir en avkastning omtrent på linje med de beste høyrentekontoene. Aksjefond kan også være et alternativ, men kun for mindre del av pengene. Det vil si de pengene som skal stå urørt lengst. Aksje- fond passer kun for folk med lang tidshorisont (minst 5 år) og tåler litt svingninger i aksjemarkedet. For at et slikt opplegg ikke skal ende med katastrofe. ref for eksempel de siste 3 årene i aksjemarkedet, bør de aller fleste velge en bombesikker plassering av pengene. Det betyr høyrentekonto.

Legg igjen en kommentar