Livsforsikring – om ting man bør vite

Livsforsikring stiller ingen krav om forsikringstegning. Gjensidige Liv kan i perioder prioritere kunder som har forsikringer i selskapet, men stiller ingen absolutte krav.
Storebrand ønsker primært et kundeforhold før låneopptak, men det kan være tilstrekkelig om du f.eks. plasserer skade forsikringene dine i selskapet. Norske Liv ønsker at lånebeløpet sikres gjennom en dødsrisikoforsikring.
Forenede Liv tar ikke etableringsgebyr av medlemmer i bl.a. YS og AF Gjensidige Liv tar ikke etableringsgebyr av kunder som har “Gjensidige-avtale”. Kunder i Samvirke Forsikring som har pensjons- eller livsforsikring, eller er kollektivt forsikret i selskapet gjennom arbeidsforholdet, får redusert etableringsgebyret med 500 kroner.
Forutsetningene renteundersøkelsen er som for bankene vanligvis et lån på 500 000 kroner over 20 år etterskuddsberegnet rente, førsteprioritet og godkjente takstpapirer
Med unntak for lånene i Forenede Liv og Vital Forsikring, er lånevilkårene i selskapene gitt innenfor 60 prosent av lånetakst. AIfa Livsforsikring og Norske Liv har to innbetalingsterminer i året. De øvrige selskapene har fire terminer.

Om lån i kredittforetak du bør være klar over-
De aller fleste av foretakene finansierer normalt bare eneboliger og selveierleiligheter. Enkelte foretak gir imidlertid også lån til ande hvor rentevilkårene er de samme. Du kan i de fleste foretakene få lån opptil 80 prosent av lånetakst. Andre til byr lån med pant inntil 70 prosent av godkjent verditakst, begrenset til 90 prosent av lånetaksten.

Legg igjen en kommentar