Lyst på et Valutalån?

Valutalån er et lån tatt opp i annen valuta enn norske kroner og hvor renten fastsettes ut fra rentenivået i det landet hvor valutaen hører hjemme.

Valutalån gis til personkunder med solid økonomi, og må være sikret med pant i fast eiendom innenfor 60 prosent av boligens verdi. Minimumsbeløp for opptak av valutalån er NOK 1.000.000.

Med valutalån har du mulighet til å oppnå lavere renteutgifter sett i forhold til tilsvarende lån i norske kroner. Det er imidlertid stor risiko forbundet med finansiering i utenlandsk valuta. Årsaken er at dersom kronekursen svekkes mot den valuta du låner i, vokser lånet selv om renten på valutalånet er lavere enn et tilsvarende lån i norske kroner. Du må derfor kunne betjene et kurstap og endringer i forholdet mellom det norske rentenivået og rentenivået i den aktuelle valuta.

Formålet med valutalån for personkunder er ikke spekulasjon i valutakursgevinst, men lavere renteutgifter sett i forhold til tilsvarende lån i norske kroner.

Legg igjen en kommentar