Når det blir dyrere å låne penger

Fordi det kan bli dyrere å låne, kan det være gunstig å velge en låneform som sikrer en raskere nedbetaling av gjeld, f.eks. serie lån. Husk at du alltid betaler renter av restgjelden. Ved vurdering av størrelsen på låneopptak bør du ha in mente at det også skal være rom for å betale avdrag.

Sett opp de opplysninger som trengs til lånesøknader med kopier av skattekort og boligtakst osv., og be flere kredittinstitusjoner om tilbud. Be om å få oppgitt både effektiv rente inklusiv alle gebyrer, og de beløp du skal betale i renter og avdrag pr. termin, og samlet for hele lånet.

Det er lurt å utnytte konkurransen i lånemarkedet! Husk det.

Hvis du regner med at rentenivået skal gå nedover, er det ikke være gunstig å binde renten i fastrentelån. Du vil da bli stående med fast rente, mens rentenivået ellers går nedover.

Legg igjen en kommentar