Nedbetalingen når du har flere lån

Dersom du har flere lån, bør du nedbetale det dyreste først. Hvis du for eksempel tar opp et førsteprioritetslån til 4 %, og et topplån til 6 %, lønner det seg å nedbetale lånet til 6 % fullt ut før du nedbetaler 4 % lånet. Likevel kan det i praksis være vanskelig å betale det nødvendige i den avdragsfrie perioden.

Da skal du betale minst mulig i avdrag på det billigste lånet. Det mange har lett for å glemme, er at det er de totale avdragskroner som teller, ikke om avdragene innbetales på ett eller to lån.

Her er et eksempel: Tenk deg at du har to lån, ett til 6 % og ett til 4 %. Begge lånene er på 300.000 kroner som nedbetales på 20 år som serielån. Den beste løsningen ville vært å først nedbetale det dyreste lånet til 6 %, på 10 år isteden. Det billigste lånet burde da hatt en avdragsfri periode på 10 år, før det ble nedbetalt på 10 år det også. I begge tilfellene er lånene ned- betalt på totalt 20 år, med 30.000 kroner i avdrag pr år. Hvis begge lånene betales ned over 20 år, vil det koste deg 30.000 kroner (i løpende kroner) fullstendig unødvendig.

Legg igjen en kommentar