Nedbetalingsmåter på kreditter og lån

Kreditter er i utgangspunktet ikke til nedbetaling, med innfrielse når avtaleperioden er over. Avtaleperioden kan variere fra dager til opptil flere år (her spiller foreldelsesfristene en rolle). Kredittkort eller kjøpekort kan likevel ha en nedbe talingsavtale: Det kan være snakk om nedbetaling med et bestemt antall kroner pr. md. eller med en bestemt prosent av forbrukt (lånt) beløp. Dette skal dekke renter, provisjon og eventuelt avtalt nedbetaling. Hvis ikke annet er avtalt, kan en kreditt trekkes opp til kredittrammen etter behov så lenge avtalen om kreditt varer. Når avtaleperioden eller kredittperioden er ute, kan kreditor heve kreditten innfridd i sin helhet, eventuelt fornye den.

Serielån
Prinsippet med serielån er at lånebeløpet blir inndelt i like avdrag, alt etter hvor lenge lånet skal løpe. For eksempel: Låner du et beløp på b 12 000 som skal nedbetales over ett år, blir avdrag pr. md. kr 1000. Renten beregnes med en årlig prosent, for eksempel 10 % p.a. (pro anno — pr. år) Dette betyr at lånet skal beta les ned månedlig med kr 1000 pluss beregnet rente av til enhver tid gjenstående lånebeløp. Serielån er totalt sett rimeligere enn et lån som nedbetales etter annuitetsprinsippet. Det spesielle med serielån er at terminbeløpet (avdrag + renter + termingebyr) blir mindre og mindre for hver betaling. I praksis er det bare rente- beløpet som blir mindre. Serielånet starter med høye månedlige, kvartalsvise el ler halvårlige terminbeløp. Etter som lånet blir mindre, reduseres renten og følgelig terminbeløpet.

Annuitetslån
Annuitetslån er i dag den vanligste låneformen. Denne type lån gir en bedre for deling av låneutgiftene ved at terminbeløpet er likt over hele låneperioden.

Legg igjen en kommentar