Noen Tips og Råd om forsikring i Norge

forsikring i norge
Her er noen nyttige tips før du kjøper forsikring i Norge:
Finn ut hvordan du allerede er dekket før du eventuelt tegner nye forsikringer. Utgangspunktet bør være behovet for økonomisk trygghet du ikke allerede har gjennom folketrygden, eventuelt gjennom arbeidsplassen eller en forening. Vær spesielt oppmerksom på at størrelsen på ytelsene fra folketrygden avhenger av opptjente pensjonspoeng gjennom inntektsgivende arbeid.
Familiesituasjonen virker km på forsikringsbehovet. En enslig person har normalt et enklere forsikringsbehov enn familier med barn.
Forsikringsselskapenes reklamebrosjyrer framhever ofte de skattemessige fordelene ved å tegne forsikring. Vær klar over at skattereglene kan endres når som helst av Stortinget i din disfavør. Du bør derfor først og fremst vurdere ditt eget forsikringsbehov og forsikringens øvrige kvaliteter.
Er du først og fremst opptatt av å spare penger, bør du vurdere andre spareformer enn forsikring. En “spareforsikring” vil all tid være noe mer enn ren sparing, nemlig forsikring. Dette må du betale for, både i form av en risikopremie og i form av høye etableringskostnader. I tillegg innebærer forsikringssparing en sterkere binding av pengene enn f.eks. banksparing.

Legg igjen en kommentar