Om advokater, jurister og økonomer

Advokater og andre jurister har også lang tradisjon for Økonomisk rådgivning relatert til jussen. Juridisk kompetanse er en absolutt styrke i rådgivningen. Men det ligger en vesentlig forskjell i det å representere en klient og ivareta dennes juridiske rettigheter, og det å forhandle fram totalløsninger som sikrer en familie varig kontroll over økonomien. Rollen som nøytral megler kan være et problem for denne faggruppen, som tradisjonelt blir oppfattet som partiske representanter for sine klienter.

Økonomene har uten tvil en fordel når det gjelder den delen av arbeidet som vedrører regnskap, finans og skatt samt muligheter knyttet til dette. Men når regnskapet ikke går opp og løsningen ikke er mulig med tradisjonelle metoder, er Økonomene på samme måte som de forannevnte faggruppene, avhengig av kunnskap, samarbeid og innsikt i andre fagområder for å kunne være en ressurs i gjeldsarbeidet.

Legg igjen en kommentar