Om Aksjefond og nye markeder

Et aksjefond er et fond som investerer minst 75 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer. Det er fond med svært forskjellig retning. De kan ha en bestemt geografisk tilhørighet. Et fond som investerer i et enkelt land kalte landet fondet. Områder Fondet investerer i et geografisk område, som de nordiske landene, Europa, Nord-Amerika eller Øst-Europa. Fond som investerer over hele verden kalles globale fond.

Markeder som opplever sterk vekst er kjent for å spille nye markeder eller «nye markeder» og omfatter Øst-Europa, Sør-Amerika, enkelte land i Asia og nå Afrika. Fond som investerer i slike markeder kalles fremvoksende fond.

Andre fond spesialiserer seg på en bestemt næring (industri fond) som IT, telekom, farmasi, eller naturressurser, inkludert skog. Ny teknologi midlene sektor fond og også investerer i selskaper med fokus på fornybar energi, for eksempel miljøteknologi.

Det finnes også spesielle fond som fokuserer kun på investeringer i små og mellomstore børsnoterte selskaper. Merk at dette ikke handler om bare noen småselskaper. En definisjon en tendens til å være at selskapene bør utgjøre mer enn én prosent av markedsverdi.

Legg igjen en kommentar